Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Ignaciánské exercicie (nejen) pro řeholnice 2015

Zveřejněno: 21.10.2014, Zpět do rubriky

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré je nechávat delší dobu bez povšimnutí.

Kurz nabízíme přednostně řeholnicím jako jejich výroční exercicie, cvičení před sliby nebo před vážnějším rozhodnutím. Zúčastnit se mohou také kandidátky vstupu do řádu a ženy, které vedou samostatný duchovní život a s individuálními ignaciánskými exerciciemi již mají větší zkušenost. Exerciciemi provázejí jezuité František Hylmar a Jan Regner.

Akce se bude konat v Exercičním domě jezuitů v Kolíně (Kutnohorská 26). Přihlášky a případné dotazy na adrese meditace@gmail.com.
 

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011