Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Den zasvěceného života 2020 s přednáškou ThLic. Petra Šikuly

Zveřejněno: 26.2.2020, Zpět do rubriky

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 1. února 2020 přednesl R. D. ThLic. Petr Šikula, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla

Zvukový záznam:

Úvod
Vyjít na periferie
Odvaha
Naděje
O pastoraci povolání
Homilie
Závěr

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011