Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Duchovní cvičení zasvěcených panen v roce 2011

Vydáno: 19.7.2011, Celý článek

Zasvěcené panny královéhradecké diecéze zvou ostatní zasvěcenné panny a kandidátky na duchovní cvičení, jehož mottem je citát proroka Jeremiáše (Jr 20,7 - dle překladu Bible 21) „Sváděl jsi mne, Hospodine, a já se nechal(a) svést“. Hlavní myšlenkou exercicií je putovat společně s prorokem Jeremiášem, člověkem, který byl sveden Božím slovem a který více než kdo jiný ztělesňuje ve svém životě povolání k čistotě. V této souvislosti bude představeno naše povolání jako 6 proroctví – staré a stále nové – které je působením Ducha svatého v církvi a pro církev i svět.

Archiv článků: 123456

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Ondřej
  • Církevní kalendář: Svátek sv. Ondřeje

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011