Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Den zasvěceného života 2011 s přednáškou doc. Josefa Hřebíka

Zveřejněno: 13.3.2012, Zpět do rubriky

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 29. ledna 2011 přednesl R.D. Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., sídelní kanovník pražské kapituly Všech svatých, docent Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Text přednášky

 

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011