Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Dny zasvěceného života

Den zasvěceného života 2019 s přednáškou Mons. Jiřího Mikuláška

Vydáno: 7.2.2019, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2. února 2019 přednesl R. D. Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši.

Den zasvěceného života 2018 s přednáškou Mons. Jiřího Mikuláška

Vydáno: 30.1.2018, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 27. ledna 2018 přednesl Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze a děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Den zasvěceného života 2017 s přednáškou Mons. Václava Slouka

Vydáno: 31.1.2017, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 28. ledna 2017 přednesl Mons. Mgr. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský a II. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Den zasvěceného života 2016 s přednáškou Mons. Vojtěcha Šímy

Vydáno: 1.2.2016, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 30. ledna 2016 přednesl Mons. Mgr. Vojtěch Śíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží v arcidiecézi olomoucké, děkan Kolegiátní kapituly Kroměříž.

Den zasvěceného života 2015 s přednáškou provinciála P. Petra Vaculíka, SDB

Vydáno: 3.2.2015, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 31. ledna 2015 přednesl P. Petr Vaculík, SDB, provinciál Salesiánů Dona Boska.

Den zasvěceného života 2014 s přednáškou spirituála R.D. Mgr. Petra Vrbackého

Vydáno: 3.2.2014, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 1. února 2014 přednesl R.D. Mgr. Petr Vrbacký, spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci.

Den zasvěceného života 2013 s přednáškou provinciála P. Jeronýma Jurky, OFM

Vydáno: 2.2.2013, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2. února 2013 přednesl P. Jeroným František Jurka, OFM, provinciál Řádu menších bratří františ­kánů.

Den zasvěceného života 2012 s přednáškou P. Antonína Krasuckého, OP

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 4. února 2012 přednesl převor dominikánského kláštera v Praze, P. Antonín Krasucki, OP
 

Den zasvěceného života 2011 s přednáškou doc. Josefa Hřebíka

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 29. ledna 2011 přednesl R.D. Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., sídelní kanovník pražské kapituly Všech svatých, docent Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Den zasvěceného života 2003 s přednáškou P. Miloslava Kabrdy, SDB

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku  při oslavě Dne zasvěceného života v  brněnské diecézi 1. února 2003 přednesl P. Miloslav Kabrda, SDB, farář u kostela sv. Augustina v Brně.

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Zora
  • Církevní kalendář: sv. Timotej (Bohuslav) a Titus

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011