Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Dny zasvěceného života

Den zasvěceného života 2020 s přednáškou ThLic. Petra Šikuly

Vydáno: 26.2.2020, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 1. února 2020 přednesl R. D. ThLic. Petr Šikula, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla

Den zasvěceného života 2019 s přednáškou Mons. Rudolfa Kosíka

Vydáno: 7.2.2019, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2. února 2019 přednesl R. D. Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši.

Den zasvěceného života 2018 s přednáškou Mons. Jiřího Mikuláška

Vydáno: 30.1.2018, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 27. ledna 2018 přednesl Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze a děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Den zasvěceného života 2017 s přednáškou Mons. Václava Slouka

Vydáno: 31.1.2017, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 28. ledna 2017 přednesl Mons. Mgr. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský a II. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Den zasvěceného života 2016 s přednáškou Mons. Vojtěcha Šímy

Vydáno: 1.2.2016, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 30. ledna 2016 přednesl Mons. Mgr. Vojtěch Śíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží v arcidiecézi olomoucké, děkan Kolegiátní kapituly Kroměříž.

Den zasvěceného života 2015 s přednáškou provinciála P. Petra Vaculíka, SDB

Vydáno: 3.2.2015, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 31. ledna 2015 přednesl P. Petr Vaculík, SDB, provinciál Salesiánů Dona Boska.

Den zasvěceného života 2014 s přednáškou spirituála R.D. Mgr. Petra Vrbackého

Vydáno: 3.2.2014, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 1. února 2014 přednesl R.D. Mgr. Petr Vrbacký, spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci.

Den zasvěceného života 2013 s přednáškou provinciála P. Jeronýma Jurky, OFM

Vydáno: 2.2.2013, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2. února 2013 přednesl P. Jeroným František Jurka, OFM, provinciál Řádu menších bratří františ­kánů.

Den zasvěceného života 2012 s přednáškou P. Antonína Krasuckého, OP

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 4. února 2012 přednesl převor dominikánského kláštera v Praze, P. Antonín Krasucki, OP
 

Den zasvěceného života 2011 s přednáškou doc. Josefa Hřebíka

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 29. ledna 2011 přednesl R.D. Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., sídelní kanovník pražské kapituly Všech svatých, docent Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Archiv článků: 12

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011