Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

VEZMI A ČTI celou Bibli

Zveřejněno: 16.10.2013, Zpět do rubriky

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible (nejen) v brněnské diecézi.

Dvouletý pastorační projekt Vezmi a čti celou Bibli (www.vezmiacti.cz) byl slavnostně zahájen v neděli 6. října 2013. Připojit se k němu je ale možné kdykoliv.

Zájemci si mohou prakticky vybrat z několika možností, jak Bibli číst:

 1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP - Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona je možné si poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.
   
 2. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je možné nalézt ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
  a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
  b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
  Každý si může číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: Český ekumenický překlad - ČEP, Jeruzalémskou Bibli nebo jiné překlady.
   
 3. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je k dispozici Návod na vložení rozpisu čtení do kalenáře MSOutlook

 4. Denně je možné zájemcům zasílat odkaz na text k přečtení.

Ve společném čtení se můžeme vzájemně podporovat vytrvalostí i modlitbou. Čtením Bible si můžete odnést moudrost a sílu pro každý den.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zve k četbě celé Bible ve videopozvánce

Více o porgramu Vezmi a čti celou Bibli najdete v článku na http://www.vezmiacti.cz/cetba-bible

Podrobné informaci i v příloze

Rozpis četby bible na dva roky - denní

Rozpis četby bible na dva roky - měsíční

Modlitby před a po čtení

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
 • Občanský kalendář: Ondřej
 • Církevní kalendář: Svátek sv. Ondřeje

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011