Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Setkání zasvěcených panen střední a východní Evropy 2015

Zveřejněno: 19.3.2015, Zpět do rubriky

Ve dnech 2. až 5. července 2015 proběhne v Badíně na Slovensku setkání zasvěcených panen střední a východní Evropy. Tématem setkání je Povolání zasvěcených panen v součaném světě - Samota s Bohem & osamělost. Setkání je určeno nejen pro zasvěcené panny (OV), ale také pro kněze, kandidátky a sympatizantky zasvěcených panen ze zemí střední a východní Evropy.

Program setkání:

čtvrtek 2. 7. 2015

od 15.00 registrace
18.00 večeře
19.00 zahájení setkání, představení se, praktické instrukce
19.30 Symbolika mozaiky Marka Ivana Rupnika SJ  - ThLic. Ján Viglaš, rektor Kněžského semináře sv. Františka Xaverského
20.30 nešpory

pátek 3. 7. 2015

7.30 ranní chvály
8.00 snídaně
9.00 Celibát ano – celibát ne. (Dva druhy celibátu – pozitiv. ano a negativ. ne) MUDr. Jitka Dominika Krausová OV
10.30 Jungfrauenweihe - Ewiger Bund der Liebe (Panenské zasvěcení – věčné pouto lásky) María Luisa Öfele, Regensburg
12.00 mše
13.00 oběd
15.00 představeni OV jednotlivých zúčastněných zemí
17.30 Spiritualita, ze které vyrostli zpěvy Liturgie hodín na svátky panen doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
18.30 nešpory
19.00 večeře
20.00 adorace se zpěvy Taizé

sobota 4. 7. 2015

7.30 ranní chvály
8.00 snídaně
9.00 Samota & osamělost v duchovním životě P. Martin Sedloně OMI
10.15 přednáška Fr. Serguey Nikolenko / Marianne Schlosser / P. Martin Sedloň
11.45 mše
12.45 oběd
14.00 Putujeme za Matkou Marií a svatým Benediktem
Návštěva mariánskeho poutního místa Staré Hory a benediktinskeho kláštera na Sampore s účastí na latinských gregoriánských nešporách s benediktíny.
19.00 večeře
20.00 tichá adoráce do 21.30

neděle 5. 7. 2015

7.30 mše s ranními chválami
8.30 snídaně
9.30 přednáška / alternativní program
11.00 informace – blížící se akce (celosvětové setkání zasvěcených panen s papežem Františkem v Římě na závěr Roku zasvěceného života v roce 2016, akce v Čechách, na Slovensku ap.)
12.00 oběd

Setkání se koná v Kněžském semináři sv. Františka Xaverského. Termín zaslání přihlášek je do 1. května 2015 na adresu anka.viglasova@gmail.com.

Přihláška v příloze.

Plakát
 

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011