Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Fotogalerie z oslavy Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2016

Zveřejněno: 5.2.2016, Zpět do rubriky

Oslava Dne zasvěceného života proběhla v brněnské diecézi v sobotu 30. ledna 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla. Přítomných více než sto čtyřicet řeholnic, řeholníků a dalších osob zasvěceného života z brněnské diecéze přivítal biskup Vojtěch Cikrle. V úvodu řekl: "Před chvílí jsme prošli jsme branou Svatého roku  milosrdenství, který nám všem nabízí možnost proměny.

Bůh nám i nyní říká: Mám tě rád. Mám radost, že jsi zvolil život odevzdaný službě. Projdi branou milosrdenství do mé náruče já ti dám zakusit lásku a odpuštění."

Po té následovala přednáška Mons. Mgr. Vojtěcha Šímy, biskupského delegáta pro stálou formaci kněží v arcidiecézi olomoucké, děkana Kolegiátní kapituly Kroměříž.
"Jak se jako "farář obecný" dívám na řeholnice, řeholníky a na všechny, kteří žijí zasvěceným životem? Vzhlížím k Vám jako k velkému vzoru," řekl.
Po přednášce  následovala pontifikální bohoslužba, při které přítomní obnovili svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem.

Fotogalerie
Foto: Ivetka Brath

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Leoš
  • Církevní kalendář: sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011