Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Duchovní cvičení zasvěcených panen v roce 2011

Zveřejněno: 19.7.2011, Zpět do rubriky

Zasvěcené panny královéhradecké diecéze zvou ostatní zasvěcenné panny a kandidátky na duchovní cvičení, jehož mottem je citát proroka Jeremiáše (Jr 20,7 - dle překladu Bible 21) „Sváděl jsi mne, Hospodine, a já se nechal(a) svést“. Hlavní myšlenkou exercicií je putovat společně s prorokem Jeremiášem, člověkem, který byl sveden Božím slovem a který více než kdo jiný ztělesňuje ve svém životě povolání k zasvěcenému panictví/panenství. V této souvislosti bude představeno naše povolání jako 6 proroctví – staré a stále nové – které je působením Ducha svatého v církvi a pro církev i svět.

Exercitátorkou bude Cecilia Caiazza (* 1967), zasvěcená panna diecéze Teano-Calvi v Itálii, která je profesorkou náboženství na střední škole v Teanu a doktorandkou v oboru biblické teologie na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. Jako členka Národní rady zasvěcených panen Itálie často organizuje přednášky, biblické kursy a duchovní cvičení nejen pro zasvěcené panny, ale také pro řeholníky a řeholnice, mládež, pastorační asistenty a další zájemce. Její promluvy budou tlumočeny do češtiny.

Duchovní cvičení se budou konat od neděle 14. srpna 2011 (večer, cca 18.00) do soboty 20. srpna 2011 (poledne, cca 14.00) v prostorách někdejšího kapucínského noviciátu v Újezdě u Uničova. Budova leží hned vedle místního kostela cca 1 km od železniční stanice (na trati 290 Olomouc-Šumperk).

Aby bylo možné uhradit ubytování a stravování po dobu duchovních cvičení, je třeba počítat s příspěvkem ve výši 2000,- (pro Ty, které chtějí být ubytovány v jednolůžkovém pokoji 2.700,-) Kč.

Pokud Vás v této době nezastihly pozvánky s podrobnějšími informacemi, ozvěte se nám prosím telefonem (739 425 826), pomocí internetové pošty (oppeltova.jana@centrum.cz) či na adresu Jana Oppeltová, Galandauerova 9, 612 00 Brno – Královo Pole.

Za Váš zájem děkují a na setkání se těší

Mirjam & Kateřina Jaroslava & Terezie Marie & Ludmila & Kateřina Petra & Lucie & Jana

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011