Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Úvodní slovo

Zasvěcené panny žijí způsobem zasvěceného života, neboť složily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu, a oddaly se službě církve.“ (viz Kodex církevního práva kánon 604, § 1)

„Napodobujte příklad Matky Boží a chtějte být nejen nazývány Božími služebnicemi, ale opravdu jimi buďte (Obřad, 29). Stav zasvěcených panen je zvláštním vyjádřením zasvěceného života, který znovu nalezl v církvi svůj rozkvět po Druhém vatikánském koncilu (cit. Apoštolská exhortace Vita consecrata, 7). Jeho kořeny jsou však velmi staré; sahají až na počátek života církve, kdy se, jako neslýchaná novina, začala srdce některých žen otevírat touze po zasvěceném panenství: touze darovat Bohu celé své bytí, tak jako to učinila Panna z Nazareta, a v jejímž „ANO“ nalezla tato touha své první neobyčejné uskutečnění. Otcové vidí v Panně Marii vzor křesťanských panen a upozorňují na skutečnost nového životního stavu, který si člověk volí svobodně a z lásky.“ (Svatý otec Benedikt XVI.)

Papež František: Nejde o to, abychom množili slova, ale dali prostor tichu

Vydáno: 21.3.2024, Celý článek

"Potřebujeme znovu objevit modlitbu jako zkušenost, že jsme v Pánově přítomnosti a cítit, že jsme jím chápáni, přijímáni a milováni. Jak nás učil Ježíš, nejde o to, abychom množili slova, ale spíše o to, abychom dali prostor tichu."

Zasvěcená panna by měla být prozíravá

Vydáno: 7.8.2023, Celý článek

Podobenství o prozíravých pannách z 25. kapitoly Matoušova evangelia se stalo inspirací pro obrázek ilustrátora Vítězslava Koutníka, dlouholetého šéfredaktora časopisu Nezbeda.

Zemřela sestra Anežka Salavová, OV

Vydáno: 15.5.2023, Celý článek

Sestra Anežka Stanislava Salavová, zasvěcená panna z brněnské diecéze, patřila k prvním nositelkám tohoto povolání v České republice. Rozloučíme se s ní ve čtvrtek 18. května 2023 v 15.30 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech. Po mši bude její tělo uloženo na místním hřbitově.

Pastýřský list biskupa Pavla k postní době

Vydáno: 7.3.2023, Celý článek

Na Popeleční středu 22. února 2023 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl pastýřský list biskupa Pavla Konzbula k postní době "Objevujme krásnu víry".

Časopis Fermentum vychází v nové podobě

Vydáno: 21.2.2022, Celý článek

Česká biskupská konference od letošního roku převzala vydávání časopisu Fermentum. První nově koncipované vydání tohoto elektronického čtvrtletníku, jehož novou součástí je stálá příloha Živá teologie, je k dispozici na zkoušku zdarma po registraci na portálu Cirkev.cz.

Exercicie zasvěcených panen 2022

Vydáno: 3.12.2021, Celý článek

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho na začátku postní doby 2021

Vydáno: 2.3.2021, Celý článek

Videozáznam ZDE

 

Svatodušní vigilie 2020

Vydáno: 10.6.2020, Celý článek

Dne 31. května 1970 promulgovala posvátná Kongregace pro bohoslužbu na pokyn papeže Pavla VI. nový obřad zasvěcení k panenskému životu, obnovený podle ustanovení Druhého vatikánského koncilu. Od té doby je stejně jako v rané církvi možné slavnostně zasvěcovat k panenskému životu ženy, které zůstávají ve svém prostředí, zakořeněné v místní církvi.

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

Vydáno: 10.6.2020, Celý článek

„Buďte ženami milosrdenství, zkušenými v člověčenství,“ píše papež František v poselství k 50. výročí obnovy Obřadu zasvěcení panen.

Archiv článků: 123456

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Jakub
  • Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011