Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Úvodní slovo

Zasvěcené panny žijí způsobem zasvěceného života, neboť složily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu, a oddaly se službě církve.“ (viz Kodex církevního práva kánon 604, § 1)

„Napodobujte příklad Matky Boží a chtějte být nejen nazývány Božími služebnicemi, ale opravdu jimi buďte (Obřad, 29). Stav zasvěcených panen je zvláštním vyjádřením zasvěceného života, který znovu nalezl v církvi svůj rozkvět po Druhém vatikánském koncilu (cit. Apoštolská exhortace Vita consecrata, 7). Jeho kořeny jsou však velmi staré; sahají až na počátek života církve, kdy se, jako neslýchaná novina, začala srdce některých žen otevírat touze po zasvěceném panenství: touze darovat Bohu celé své bytí, tak jako to učinila Panna z Nazareta, a v jejímž „ANO“ nalezla tato touha své první neobyčejné uskutečnění. Otcové vidí v Panně Marii vzor křesťanských panen a upozorňují na skutečnost nového životního stavu, který si člověk volí svobodně a z lásky.“ (Svatý otec Benedikt XVI.)

Mons. Karel Orlita: Katecheze v otázkách a odpovědích

Vydáno: 10.2.2014, Celý článek

V Roce víry 2012 -2013 měl Mons. Karel Orlita, biskupský delegát pro zasvěcené panny v brněnské diecézi, pravidelné katecheze pro společenství mladých v brněnském kostele sv. Maří Magdaleny. Nyní jsou dostupné na internetové adrese http://spolotcepia.signaly.cz/katecheze-rok-viry/

Duchovní cvičení zasvěcených panen v roce 2014

Vydáno: 28.1.2014, Celý článek

Duchovní cvičení zasvěcených panen se v roce 2014 ponesou v duchu tématu: Víra podle encykliky Lumen fidei. Exercitátorem je Mons. doc. Aleš Opatrný, sídelní kanovník v Praze na Vyšehradě.

Den zasvěceného života 2014 s přednáškou spirituála R.D. Mgr. Petra Vrbackého

Vydáno: 3.2.2014, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 1. února 2014 přednesl R.D. Mgr. Petr Vrbacký, spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci.

Den zasvěceného života 2013 s přednáškou provinciála P. Jeronýma Jurky, OFM

Vydáno: 2.2.2013, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2. února 2013 přednesl P. Jeroným František Jurka, OFM, provinciál Řádu menších bratří františ­kánů.

Den zasvěceného života 2012 s přednáškou P. Antonína Krasuckého, OP

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 4. února 2012 přednesl převor dominikánského kláštera v Praze, P. Antonín Krasucki, OP
 

Den zasvěceného života 2011 s přednáškou doc. Josefa Hřebíka

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku při oslavě Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 29. ledna 2011 přednesl R.D. Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., sídelní kanovník pražské kapituly Všech svatých, docent Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Den zasvěceného života 2003 s přednáškou P. Miloslava Kabrdy, SDB

Vydáno: 13.3.2012, Celý článek

Přednášku  při oslavě Dne zasvěceného života v  brněnské diecézi 1. února 2003 přednesl P. Miloslav Kabrda, SDB, farář u kostela sv. Augustina v Brně.

Nikodémova noc – dar a plod Roku víry

Vydáno: 16.10.2013, Celý článek

V září 2013 uplynul rok od zahájení pastoračního projektu Nikodémova noc. V současné době probíhá už ve dvanácti kostelech po celé republice, na třech místech na Slovensku, začíná v Římě v kostele San Salvatore in Onda a na dvou místech v Polsku. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách: www.nikodemovanoc.cz i na nově spuštěných stránkách www.nikodemovanoc.sk

Vezmi a čti celou Bibli se systémy Android a Google

Vydáno: 16.10.2013, Celý článek

Někteří uživatelé zařízení se systémem Android již vyzkoušeli četbu Bible přímo z mobilu. Pokud jste uživateli telefonu s operačním systémem Android, tak máte možnost číst Písmo svaté - Vezmi a čti celou Bibli - i v mobilu. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je k dispozici Návod na přidání plánu čtení do aplikace And Bible.

Archiv článků: 123

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011