Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Nikodémova noc

Vydáno: 3.10.2012, Celý článek

V předvečer svátku sv. Václava (27. října 2012) se poprvé v České republice uskutečnila Nikodémova noc. Jde o pastorační projekt otců pallotinů, který má již další následovníky.

První zasvěcené panny na Slovensku

Vydáno: 2.8.2012, Celý článek

V sobotu 4. srpna 2012 přijme liturgickým obřadem při slavnostní bohoslužbě v katedrále Nejsvětější Trojice v Žilině diecézní biskup Tomáš Galis první tři slovenské kandidátky do stavu zasvěcených panen.

Celostátní setkání zasvěcených panen 2012

Vydáno: 2.4.2012, Celý článek

Celostátní setkání zasvěcených panen 2012, které letos organizuje litoměřická diecéze, se koná ve dnech 16 až 18. listopadu 2012.

Celostátní setkání zasvěcených panen 2011

Ve dnech 18. - 20. listopadu 2011 se koná v Koclířově celostátní setkání zasvěcených pannen. Tři přednášky a podvečerní diskusi povede Marianne Schlosser, autorka knihy Staré, ale ne zastaralé. Další informace v příloze.

V Olomouci přijme zasvěcení Marie Maňáková

Ve středu 14. září 2011 v 18.00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci přijme z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera panenské zasvěcení Marie Maňáková.

Zemřela sestra Kateřina Jaroslava Soukalová, OV

Vydáno: 4.8.2011, Celý článek

V České republice byl po roce 1990 obnoven stav zasvěcených panen, kterých v současné době působí kolem čtyřiceti téměř ve všech českých a moravských diecézích. Sestra Jaroslava Kateřina Soukalová, zasvěcená panna z královéhradecké diecéze, jako první z tohoto společenství odešla do věčného domova. Rozloučení s ní proběhne v pondělí 18. července ve 14.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Proseči.

Duchovní cvičení zasvěcených panen v roce 2011

Vydáno: 19.7.2011, Celý článek

Zasvěcené panny královéhradecké diecéze zvou ostatní zasvěcenné panny a kandidátky na duchovní cvičení, jehož mottem je citát proroka Jeremiáše (Jr 20,7 - dle překladu Bible 21) „Sváděl jsi mne, Hospodine, a já se nechal(a) svést“. Hlavní myšlenkou exercicií je putovat společně s prorokem Jeremiášem, člověkem, který byl sveden Božím slovem a který více než kdo jiný ztělesňuje ve svém životě povolání k čistotě. V této souvislosti bude představeno naše povolání jako 6 proroctví – staré a stále nové – které je působením Ducha svatého v církvi a pro církev i svět.

Archiv článků: 123456

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Leoš
  • Církevní kalendář: sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011